לינקים שענינו אותי. אפריל

“היפוך השואה”: כך הפכה ישראל לרוע המוחלט. מידה 17 לאפריל

http://bit.ly/1zrbjAU

האנטישמיות באירופה 2015: “אנשים רואים בכיפה או במגן דוד פרובוקציה”. מידה 16 לאפריל

http://bit.ly/1azWNQF

המרדף של רי קורצוייל אחרי חיי הנצח. גלובס 17 לאפריל

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001029011#fromelement=article_footer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s