לינקים שענינו אותי. אפריל

“היפוך השואה”: כך הפכה ישראל לרוע המוחלט. מידה 17 לאפריל

http://bit.ly/1zrbjAU

האנטישמיות באירופה 2015: “אנשים רואים בכיפה או במגן דוד פרובוקציה”. מידה 16 לאפריל

http://bit.ly/1azWNQF

המרדף של רי קורצוייל אחרי חיי הנצח. גלובס 17 לאפריל

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001029011#fromelement=article_footer